Podmienky opakovaných platieb

Zaškrtnutím checkboxu zákazník udeľuje súhlas so založením opakovanej platby a zároveň s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. S údajmi o platobnej karte GoPay zaobchádza podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1. Jedná sa o najvyšiu úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore. 

1. Dôvod založenia opakovanej platby

Dôvodom založenia opakovanej platby je platba za mesačné predplatné členskej sekcie: Zmena postavy a myslenia s Matúšom Špirkom.

2. Maximálna čiastka opakovanej platby

Maximálna čiastka opakovanej platby je 12.50 EUR. Strhávaná čiastka je fixná a nebude sa meniť. V prípade, že by malo dôjsť k zmene strhávanej čiastky zákazník o tom bude minimálne týždeň vopred informovaný a bude nám musieť túto zmenu odsúhlasiť. 

3. Obdobie, počas ktorého bude opakovaná platba strhavána,

Obdobie počas ktorého bude opakovaná platba aktívna je obdobie fungovania členskej sekcie: Zmena postavy a myslenia s Matúšom Špirkom. Maximálne však 5 rokov. 

4. Dátum alebo frekvencia strhávania opakovanej platby

Dátum strhávania opakovanej platby je fixný, vždy mesiac potom ako užívateľ uhradí prvú platbu. Frekvencia opakovanej platby je každý mesiac.

5. Forma komunikácie

Pre zmenu nastavenia opakovanej platby nás zákazník môže kontaktovať cez emailovú adresu: info@spirkomatus.com.

6. Ako opakovanú platbu zrušiť

Opakovanú platbu je možné zrušiť zaslaním emailu s informáciou, že si zákazník praje zrušiť predplatné konkrétnej členskej sekcie. Následne po obdržaní emailu sa zákazníkovi zruší opakovaná platba a odstráni sa zapamätaná platobná karta.